Pravidla soutěže „Bavte se s #hlubsismysl” (dále jen „Pravidla”)

 

1. Pořadatel a správce soutěže
1.1. Pořadatelem soutěže je firma Wendell electronics, a.s., se sídlem Nádražní 1179, 563 01 Lanškroun, IČ: 25968246
1.2 Správce soutěže je firma Mr.SHVEC s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ: 07521405

2. Jak se zúčastnit soutěže?
2.1. Soutěž probíhá od 11. 10. 2018 16 hodin do 16. 10. 2018 12 hodin na webu www.hlubsismysl.cz.
2.2. Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnit kontaktní formulář na webu www.hlubsismysl.cz označený textem „Bavte se s #hlubsismysl“.
2.3. Na výhru v soutěži nemají nárok zaměstnanci pořadatele ani zaměstnanci spolupracujících agentur a jejich rodinní příslušníci.
2.4. V případě pochybností o regulérnosti hry musí soutěžící prokázat autenticitu svého emailu. Pokud tak neučiní, bude ze soutěže vyřazen.

3. Pravidla soutěže
3.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce.
3.2. Cílem hry je vyplnit kontaktní údaje – email, jméno a příjmení (povinné údaje) a současná pracovní pozice (nepovinný údaj) a tím se zařadit do výběru o výhru.
3.3. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
3.4. Výhru obdrží 12 soutěžících, kteří budou náhodně vybráni ze zaslaných emailů dne 16. 10. 2018.

4. Výhry a jejich předání
4.1. Výhrou v soutěži na webu www.hlubsismysl.cz jsou 2 x 2 lístky na rozlučkovou exibici Radka Štěpánka 18. 10. 2018 v O2 areně, Praha a 10 x 1 ks trička #hlubsismysl.
4.2. Výherci soutěže budou po skončení soutěže informováni emailem dne 16. 10. 2018 do 13.00 hodin a budou poté vyzváni k dohodnutí místa předání v Lanškrouně.

5. Práva a povinnosti pořadatele
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností k okamžiku zveřejnění na webu www.hlubsismysl.cz a facebook stránce pořadatele soutěže www.facebook.com/hlubsismysl.
5.2. Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
5.3. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte oznámení o výhře v emailu, ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl příspěvek od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele pomocí emailu na adresu najdete@hlubsismysl.cz či soukromé zprávy na facebook stránce www.facebook.com/hlubsismysl. Pokud se výherce do 1 dnu od oznámení o výhře pořadateli soutěže neozve pomocí emailu na adresu najdete@hlubsismysl.cz nebo soukromé zprávy na facebook stránce www.facebook.com/hlubsismysl, nebude mu výhra udělena a propadá pořadateli soutěže.
5.4. Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
5.5. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
5.6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti či výhry soudní cestou je vyloučeno. Cenu nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
6.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli souhlas se zařazením osobních údajů sděleným na www.hlubsismysl.cz, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
6.2. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu soutěže. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

V Lanškrouně, dne 11. 10. 2018

 

zpět na stránku hlubsismysl.cz

Comments are closed.